Rax Finance

Nieuwsbrief Rax Finance juni 2024

5 juni 2024

Financiering tot 85% van de investering - lening met winstdeling

Projectontwikkeling is kapitaalintensief. Externe financiering is voor veel ontwikkelaars noodzakelijk om projecten te kunnen realiseren. Rax Finance biedt mogelijkheden om tot maximaal 85% Loan to Cost (LTC) te financieren. Rax Finance ontvangt een marktconforme rente en deelt mee in de exit, zijnde een winstdeling. De ontwikkelaar houdt de regie en door de beperkte eigen inbreng blijft het rendement op het vermogen goed.

Kenmerken Financiering • Courante locaties • Focus op woningontwikkelingen • Flexibele rentestructuur bespreekbaar • Bij herbestemming dient er ten minste sprake te zijn van een intentieovereenkomst met de Gemeente ten aanzien van bestemmingswijziging • Onderschrijving haalbaarheid Business case door Rax Finance.

Werkwijze Bij een positieve beoordeling worden tailormade afspraken gemaakt ten aanzien van management van de projectrisico’s, voortgangscontrole en exit scenario’s. Bij Rax Finance worden altijd goede en duidelijke werkafspraken gemaakt. Dit geldt ook voor de afspraken over de juridische structuur en zeggenschap.

Onderstaand een overzicht van onze financieringsvormen:

financieringsmogelijkheden.png

De laatste ontwikkelingen in 2024

In de eerste vijf maanden van 2024 vonden er meer transacties plaats in vergelijking met 2023. Hoewel de markt in het algemeen nog niet hard aantrekt, hebben wij in de afgelopen maanden ca. 10 nieuwe leningen verstrekt met een volume van ongeveer EUR 40 miljoen. Wat goed is kan snel: veel van onze leningen zijn binnen twee weken na het indienen van de aanvraag uitbetaald. Rax Finance biedt verschillende mogelijkheden. Enkele voorbeelden van recent verstrekte leningen vindt u hieronder:

Herfinanciering van een ontwikkellocatie in Amsterdam Noord.

Dit gebied heeft volop herontwikkelingsmogelijkheden. De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor het Hamerkwartier te Amsterdam recentelijk vernietigd. Wat de mogelijkheden precies worden is daardoor nog niet helemaal duidelijk, maar wij vinden het desondanks een gebied met veel potentie en hebben daardoor voor een private vastgoedeigenaar een passende herfinanciering kunnen verzorgen. Het object wordt met korte contracten verhuurd, vooruitlopend op een toekomstige herontwikkeling.

Aankoopfinanciering van een woningportefeuille met uitpondscenario

Mede door onzekerheid over de huurregulering is het rendement op woningen in het lagere segment lastiger te voorspellen en zijn financieringen daardoor moeilijker te verkrijgen. Wij hebben voor een nieuwe cliënt de aankoop van een onder markthuuprijsniveau verhuurde woningportefeuille in Amsterdam gefinancierd. De huur is lager dan de rentelasten, echter door de aanwezigheid van een goed businessplan en de onderliggende waarde van het onderpand, hebben wij toch een passende financiering kunnen verzorgen.

Bouwfinanciering nog niet verkochte woningen

Ondanks het tekort aan woningen worden nieuwbouwwoningen niet altijd even snel verkocht. Dit geldt zeker voor de wat duurdere of specifiekere woningen. Ontwikkelaars worstelen met tragere voorverkoop: als het niet snel genoeg gaat kunnen gecontracteerde kopers afhaken. Ontwikkelaars hebben daardoor een groot belang bij het tijdig kunnen starten met de bouw. Wij hebben voor een gerenommeerde ontwikkelaar de bouwkosten van de nog niet verkochte woningen in een aansprekend project in de Randstad in het hogere segment gefinancierd. Hierdoor wordt het project tijdig afgebouwd, kunnen de kopers hun nieuwe huis gaan bewonen en worden de overige woningen als gereed product in de markt gezet.

Team uitbreiding & promotie Rax Finance

Sinds half februari dit jaar is Joel Liew gestart als Investment Associate bij Rax Finance. Joel heeft ruim 5 jaar ervaring in de vastgoed- en financiele sector en was werkzaam bij onder andere Great Grey Investments en NIPA Capital. Naast zijn praktische ervaring heeft hij CFA Level II afgerond en een master in Finance & Investments aan de Rotterdam School of Management. Joel zal ons team ondersteunen op het gebied van financiële analyses en het opstellen van financiële/investeringsmodellen.

Half april is Yannick Lammerts lid geworden van het Rax Finance team als accountmanager. Yannick heeft een Bachelor in Business Administration gedaan aan Nyenrode Business University en een Master in Accounting & Financial Management aan de Rotterdam School of Management. Yannick was voorheen werkzaam bij Tata Consultancy Services en EY. Yannick zal ons team ondersteunen bij het tot stand komen van nieuwe financieringen, beheer van de bestaande leningportefeuille en investor communications.

Per 1 juni is Martijn Louwerse benoemd tot partner bij Rax Finance en onderdeel geworden van het managementteam. Martijn is al onderdeel van het Rax team sinds de start in 2019. Martijn heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de groei en ontwikkeling die het platform de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en blijft zich onverminderd inzetten om het platform verder te laten groeien en te ontwikkelen.

Contact

Financieren van vastgoed is maatwerk. Dat begrijpen wij als geen ander. Bij ons heeft u persoonlijk contact met de beslissers. Daardoor weet u snel waar u aan toe bent. Meer weten? Neem dan contact op met Martijn Louwerse: +31 6 1505 1163 of mail naar martijn@raxfinance.nl

Interesse in onze manier van werken?

Ik wil graag advies

No image No image