Rax Finance
illustration

Rendabel investeneren in vastgoedleningen

Investeren met een beperkt risico en een goed rendement? Wij structureren investeringsmogelijkheden in vastgoedleningen. Dat doen wij voor institutionele beleggers in zowel binnen- als buitenland en voor een selecte groep private investeerders zoals vermogende particulieren en family offices.

Onze vastgoedleningen bieden een aantrekkelijk rendement en kennen een relatief laag risicoprofiel. De vanuit onze fondsen verstrekte leningen zijn geborgd met recht van eerste hypotheek en hebben een minimale buffer van 25%. Door onze uitgebreide kennis van de vastgoedmarkt, onze achtergrond als investeerder in vastgoed en in complexe financiële instrumenten zijn wij als geen ander in staat om beleggingen in vastgoedleningen te structureren met een uitstekende verhouding tussen rendement en risico.

Meer weten? Inloggen in portal

illustration

“Familiebedrijven als wij gaan niet over één nacht ijs. Er is een degelijke strategie nodig om onze liquiditeit te managen. Er moet voldoende beschikbaar zijn om te investeren in nieuwe kansen. Tegelijk moet geld in beweging blijven. Maar wie helpt je aan veilige investeringskansen?

Rax Finance heeft fondsen met een goede risico- en rendementsverhouding. Wij willen een overzichtelijke investeringstermijn, zodat het kapitaal ook weer terugvloeit. De demping van 25% en het recht van de eerste hypotheek borgen het gewenste risicoprofiel en de einddatum van het fonds zorgt dat de middelen weer beschikbaar komen. Daarnaast is er strikte governance en heeft Rax nog nooit hoeven afboeken. Dát is ondernemend vermogen.”

illustration

Financiering als beleggingsproduct

Recente veranderingen in de rol en positie van traditionele banken hebben grote impact op financieringen van en investeringen in vastgoed. Striktere regelgeving maakt het verkrijgen van vastgoedleningen moeilijk en traag. De flexibiliteit is uit het proces. Daarnaast zijn banken terughoudend: zij financieren bepaalde beleggingscategorieën niet en sluiten financieringen van zogenaamd opportunistisch vastgoed uit. Dat bood ruimte voor nieuwe toetreders. Wij zagen die ruimte al in 2019 en structureren sindsdien beleggingsproducten in vastgoedleningen.

illustration

Structuur en resultaat

Er zijn diverse aanbieders van investeringen in vastgoedleningen. Waarom kiezen voor investeren bij Rax Finance? Wij onderscheiden ons op een aantal punten:

  • Diversificatie middels het participeren in een hypothekenfonds waarin meerdere leningen zijn ondergebracht. Hierdoor is sprake van een risicodiversificatie en kan van een consistent rendement worden uitgegaan.
  • een sterke Governance: de administratieve organisatie is gestructureerd op institutioneel niveau, waarbij een externe compliance officer erop toeziet dat procedures worden gevolgd en de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Uw investering is dus in goede handen.
  • Daarnaast zijn wij in staat om de beste transacties uit de markt te halen. En, nog belangrijker: we hebben nog nooit hoeven afboeken. Alle leningen zijn volledig terugbetaald net als alle verschuldigde rente.

Wij investeren mee

We geloven in een business case of niet. We investeren daarom met eigen kapitaal fors mee. Iedere investering is zodanig gestructureerd dat Rax Finance altijd participeert. Daardoor zijn de belangen van de investeerders in onze producten en die van Rax Finance met elkaar in lijn.

Ook interesse om te investeren?

Bel mij terug

Welke investeringsvormen zijn er?

Er is een scala aan investeringsmogelijkheden voor zowel institutionele beleggers als professionele investeerders.

RAX Real Estate Debt (RED) fondsen – Senior Leningenfondsen

Wij brengen nagenoeg alle leningen onder in onze leningenfondsen (buiten AFM-toezicht) voor professionele investeerders. Deze fondsen verstrekken 1e hypotheekleningen. De fondsen kennen over het algemeen een investeringshorizon van 3 jaar waarin leningen worden verstrekt. In de periode daarna worden geen nieuwe leningen meer verstrekt en worden de bedragen van de afgeloste leningen aangewend om de investeerders terug te betalen. Hierdoor wordt een overzichtelijke investeringshorizon aan de investeerders geboden.

Het eerste fonds dat in 2020 is gestart heeft voor circa EUR 200 miljoen aan leningen verstrekt en is sinds 2023 in haar uitloopfase beland. Dit fonds heeft geen verliezen genoteerd en voor de investeerders een aantrekkelijk rendement gegenereerd.

RAX RED III is sinds 2023 het vehikel waaruit de meeste leningen worden verstrekt. Voor actuele informatie kunnen investeerders bij ons inloggen in het Investor Portal voor KID, kwartaalrapportages en fondsinformatie. Door de fondsstructuur is er sprake van een goede risicospreiding: investeerders delen mee in de opbrengst van alle door het fonds verstrekte leningen. Het fonds heeft beperkte mogelijkheden om nieuwe investeerders toe te laten.

Institutionele investeerders - Gecombineerde leningen

Aan institutionele beleggers leveren wij maatwerk. Door onze diepgaande kennis van de Nederlandse vastgoedmarkt en onze ruime ervaring op het gebied van het structureren van leningen, kunnen wij gecombineerde leningen verstrekken waarbij het senior-deel door onze institutionele partner wordt verstrekt en wij het junior-deel doen. Zo creëren wij producten met een zeer laag risicoprofiel en zetten wij onze kennis in waarde om.

Shared interest – tailor made deals

Tot slot kunnen wij specifieke deals structureren. Dit betreffen leningen die niet binnen de criteria van onze fondsen vallen maar wij wél interessant vinden. Dit kunnen onder meer mezzanine financieringen zijn. Deze leningen worden verstrekt met als zekerheid het recht van tweede hypotheek. Die hebben een achtergesteld karakter en kennen daardoor een hoger risicoprofiel, maar hebben wel een hoger rendement (vanaf 12% per jaar). Deze financieringen worden deal by deal gestructureerd. Dat kan overigens ook voor overige financieringen met een risicoprofiel dat wat hoger ligt dan bij het leningenfonds, bijvoorbeeld door een hoger deel van de investering te financieren dan in de markt gebruikelijk. Dat doen wij alleen na een grondige analyse met een positieve uitkomst Het verwacht rendement compenseert dat risico dan ruimschoots. Dat noemen wij Shared Interest. Gedeelde belangen en gedeeld rendement. Ook dat is ondernemend vermogen.

No image No image