Rax Finance

Klachten

Wij hechten veel waarde onze dienstverlening en aan tevreden klanten. Natuurlijk kan het gebeuren dat u desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dat vinden wij dan erg vervelend. In dat geval zoeken we graag samen naar een oplossing. Laat ons weten wat er mis is. Wat de reden ook is, we gaan snel met uw klacht aan de slag.

Aan de slag met uw klacht

Tijdens het eerste contact zoeken we een oplossing. Meer tijd nodig? Dan maken we afspraken over het verdere verloop. U kunt ons bellen op nummer 020-575 46 45 op werkdagen tussen 9:00 tot 17.00 uur. U kunt ons ook mailen: mail dan naar martijn@raxfinance.nl.

U bent het niet eens met de oplossing?

Dat vinden we heel jammer. Toch kan het gebeuren dat we er samen niet uitkomen. U kunt binnen 6 weken in beroep gaan. U legt uw klacht dan voor bij de directie.

Schrijf een brief naar directie van Rax Finance

Stuur ons een brief, waarin u ons vraagt om uw klacht nog een keer te beoordelen. Vermeld in uw brief het volgende:

  • Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en leningnummer van uw hypotheek bij Rax Finance
  • Beschrijving van uw klacht en waarom u het niet eens bent met de reactie van Rax Finance
  • Voeg kopieën van gegevens toe als die uw klacht duidelijker maken

Stuur uw brief naar:
Directie Rax Finance BV
J.J. Viottastraat 29
1071 JP Amsterdam

Binnen 2 weken na ontvangst krijgt u een schriftelijke reactie. Ontevreden met de reactie van de directie? U kunt uw klacht voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter.

No image No image