Rax Finance
illustration

Daadkrachtige financiering van vastgoed         

De vastgoedmarkt heeft behoefte aan niet-bancaire leningen voor commercieel onroerend goed. Onze vastgoed- en financieringskennis combineren we met ondernemerschap. We zien direct waar kansen liggen en geven daar snel en adequaat invulling aan. Het resultaat? Een tijdige en passende oplossing voor specifieke financieringsbehoeftes.

Productoverzicht

illustration

“Voor mij als projectwikkelaar zijn de gestegen materiaal- en grondprijzen en rentestanden een dagelijkse realiteit. Samen met alle wet- en regelgeving zijn de marges steeds dunner. Dat neemt niet weg dat wij nog steeds kansen zien. De ideeën voor vernieuwende woningbouw hebben we. Maar wie denkt er eigenlijk met je mee als je huisbankier niet thuis geeft?"

Rax Finance financiert vastgoed voor professionals. Ze stellen de juiste vragen en zoeken met mij naar de best passende financieringsvorm. Ze kijken vooral naar rendement op de lening zelf, maar de marge op de ontwikkeling zelf blijft voor ons intact. Dát is ondernemend vermogen.”

In welke stappen financieren we?

Dealzekerheid. Daar is ons proces op ingericht. Iedere aanvraag die bij ons binnenkomt bestuderen wij direct en daarna koppelen wij de haalbaarheid terug. Het vastgoed zelf is voor ons belangrijker dan historische cijfers. Wij kijken immers graag vooruit. De uitgangspunten zetten wij op de mail. Zien wij geen mogelijkheden? Dan geven wij dat direct aan. In ieder geval weet je snel waar je aan toe bent.

Zijn de uitgangspunten passend? Wij sturen dan een kredietbrief met de leningsvoorwaarden. Wij willen graag snel exclusiviteit. Zo kunnen wij onze tijd optimaal benutten.

Na ondertekening van de kredietbrief doorlopen wij het verdere (formele) goedkeuringsproces en zorgen wij ervoor dat op korte termijn gepasseerd kan worden. Onze processen zijn flexibel. Dus als er in het closing-traject iets verandert, denken wij mee.

Met onze jarenlange ervaring weten we dat snelheid en zekerheid bij investeringen in zakelijk vastgoed cruciaal zijn. Omdat wij het volledige mandaat hebben voor de leningenfondsen die wij managen, weet je direct waar je aan toe bent. We geloven in wat we doen en participeren daarom ook zelf in iedere lening.

illustration

Wie zijn onze klanten?

Onze financieringen zijn uitsluitend voor (inter)nationale professionele vastgoedinvesteerders en -ontwikkelaars. Een goed track record vinden wij van belang. Ook ondernemingen met beperkte bestaansduur, maar met een goed idee, financieren wij graag. Het gaat tenslotte om de kwaliteit. Consumenten kunnen wij helaas niet financieren.

Wij financieren beleggingsvastgoed, vastgoed dat wordt herbestemd, onroerend goed waarvan de huursituatie moet worden verbeterd of stappen in een project waarbij een snelle waardevermeerdering kan worden gerealiseerd. Naast individuele objecten financieren we ook gehele portefeuilles.

Investeerders kunnen bij ons rechtstreeks een financiering aanvragen. Wij werken ook graag aan aanvragen die door een intermediair, debt broker of financieel adviseur bij ons worden ingediend. Wij snappen als geen ander de positie van het intermediair en respecteren die.

Ook een financieringsbehoefte?

Ja, ik wil graag advies

Welke financieringsvormen zijn er?

Project-en overbruggingsfinancieringen

Wij verstrekken project- en overbruggingsfinancieringen vanaf 1 miljoen euro voor vastgoed in alle asset classes binnen Nederland. We doen dit op basis van het recht van eerste hypotheek. De gebruikelijke looptijden voor deze producten zijn tussen 6 en 36 maanden tegen opslagen op Euribor / IRS vanaf 500 basispunten per jaar. Een project financieren met beperkte eigen middelen? Geen probleem. Wij kunnen ook in projecten participeren.

Beleggingsfinancieringen

Beleggingsfinancieringen zijn beschikbaar vanaf 1 miljoen euro voor kwalitatief goed verhuurd vastgoed op kwalitatief goede locaties met een maximale LTV van 70%. Dit is ook mogelijk voor value add- en bouwprojecten. Hier gelden looptijden van 3 tot 5 jaar tegen opslagen op Euribor / IRS vanaf 400 basispunten per jaar.

Mezzanine financieringen

Verder bieden wij mezzanine / junior loan faciliteiten aan tussen 1 en 20 miljoen euro. Deze leningen liggen tussen 50% en 80% LTV. De rente dient deels maandelijks betaald te worden en kan deels worden opgerold (PIK). De looptijd is minimaal 1 jaar en de rente is vanaf 12% per jaar.

Maatwerkfinancieringen

Zit de gewenste financiering hier niet bij? Wij denken graag mee en hebben toegang tot diverse externe financieringsbronnen. Voor leningen vanaf 20 miljoen euro kunnen wij unieke leningen structureren die precies passen bij een specifieke financieringsbehoefte. Bijvoorbeeld een combinatie van CAPEX en tijdelijke leegstandfinanciering. Of een lening met een hogere LTV dan de reguliere financiers aanbieden.

No image No image