Tabs or spaces?

Rax Finance

Rax Finance: een professioneel alternatief voor bancaire projectfinanciering

9 maart 2021

Rax Finance: een professioneel alternatief voor bancaire projectfinanciering

Zit uw vermogen vast in uw bestaande projecten en belemmert dat uw groei? Heeft u moeite om nieuwe ontwikkellocaties te financieren? Projectontwikkeling is kapitaalintensief. Banken zijn terughoudend om projecten zonder zekere cashflow te financieren. Een externe financier die met u meedenkt kan het verschil maken. Rax Finance financiert vastgoedprojecten op basis van vastgoedkennis en maakt daarmee het verschil. Hieronder leggen wij uit hoe.

Banken

Traditioneel werd het grootste deel van de vastgoedfinancieringen in Nederland verstrekt door de grootbanken. De afgelopen jaren hebben banken deze activiteiten steeds verder afgeschaald. Enerzijds doordat projectfinanciering zonder uitgebreide kennis risicovol is en anderzijds doordat banken meer kapitaal moeten aanhouden voor dergelijke financieringen. Deze ontwikkelingen hebben ruimte gegeven voor nieuwe toetreders waardoor ook andere partijen dan banken nu projectfinancieringen verstrekken.

Visie Rax Finance

Rax Finance is in 2019 opgericht vanuit de visie dat vastgoed financieren sneller en makkelijker kan. De initiatiefnemers zijn ervaren vastgoedinvesteerders die daarnaast veel ervaring hebben met het structureren van financieringen. Rax Finance beoordeelt financieringen vanuit de gedachte dat het onderpand leidend is. Door de achtergrond van de initiatiefnemers is Rax Finance in staat om, veel beter dan een bank, een project op waarde te schatten en zo een passende financiering mogelijk te maken. Rax Finance heeft korte beslislijnen en is zelfstandig bevoegd om over het verstrekken van financieringen te oordelen. De organisatie voldoet aan alle AFM eisen en heeft een volwaardige governance zodat ook de belangen van kredietnemers goed zijn gewaarborgd.

Voorbeelden

Heet u een financiering nodig voor een kantoorpand dat getransformeerd wordt naar woningen? Wij kunnen voor u zowel de aankoop als de transformatiewerkzaamheden financieren. Koopt u een perceel grond aan? Wij kunnen de aankoop financieren. Gaat u een woningproject realiseren? Wij hebben financieringsmogelijkheden voor de bouwkosten en kunnen rekening houden met verkopen tijdens het bouwproces. Ook voor de bouw van commercieel vastgoed hebben wij financieringsoplossingen.

Traject

Wij vinden persoonlijk contact belangrijk. Een nieuwe aanvraag bespreken wij graag mondeling met u. Binnen een dag geven wij u een indicatie van de financieringsmogelijkheden. Na aanlevering van de benodigde essentiële informatie ontvangt u van ons een kredietbrief. Na ondertekenen werken wij het verdere kredietproces af en verzamelen we de resterende documenten. Passeren kan snel; in sommige gevallen zelfs binnen een week.

Meer weten?

Bekijk onze website of neem contact op met Martijn Louwerse via 020-5754645.

Interesse in onze manier van werken?

Ik wil graag advies

No image No image