Rax Finance

Rax Finance financiert te herontwikkelen bedrijfspanden in Overamstel te Amsterdam

9 februari 2022

Rax Finance financiert te herontwikkelen bedrijfspanden in Overamstel te Amsterdam

Rax Finance heeft eind januari een financiering verstrekt ten behoeve van de aankoop van drie bedrijfsruimten gelegen in Overamstel te Amsterdam door een private ontwikkelaar. Het object wordt herontwikkeld tot nieuwe hoogwaardige voor verhuur beschikbare bedrijfsruimten.

Het vroegere industrieterrein Overamstel wordt getransformeerd van een traditioneel werkgebied naar een gemengd werk- en woongebied met nieuwe woningen, bedrijven en gemengde functies en een aantal nieuwe ligplaatsen voor woonboten. De bereikbaarheid wordt verbeterd door de brug over de Duivendrechtsevaart die dit gebied met het Amstelkwartier verbindt en door de aanleg van een doorgaande weg tot aan metrostation Overamstel.

De bestaande verouderde opstallen worden na aankoop gesloopt. Parallel wordt het omgevingsvergunningstraject opgestart. De voorgenomen ontwikkeling past binnen de huidige bestemming en past tevens goed in de nieuwe uitstraling van het voormalige industrieterrein dat zich onder meer richt op de creatieve sector.

Rax Finance is onder andere gespecialiseerd in het financieren van vastgoed waaraan waarde wordt toegevoegd. Hierdoor kunnen investeerders te ontwikkelen en te optimaliseren vastgoed extern financieren en zijn zij niet volledig afhankelijk van eigen vermogen. In dit geval heeft Rax Finance een financiering verstrekt die de ontwikkelaar in staat stelt het object aan te kopen, te slopen, de vergunning aan te vragen en om huurders te contracteren in een situatie waarin de onderpanden geen huurinkomsten genereren.

Wilt u meer weten over onze werkwijze en financieringsoplossingen? Neem contact met ons op.

Interesse in onze manier van werken?

Ik wil graag advies

No image No image