Rax Finance

Rax Finance financiert transformatieproject Zoeterwoude

7 juli 2021

Rax Finance financiert transformatieproject Zoeterwoude

Op 5 juli heeft Rax Finance een financiering verstrekt aan eigenaar Kapel Middelstegracht BV. De eigenaar heeft de twee kantoorpanden aan de Kopperwetering enige jaren geleden voor eigen ontwikkeling aangekocht om te transformeren naar woningen. Het zijn de laatste twee gebouwen op een voormalige kantorenlocatie aan de rand van Leiden waar de andere voormalige kantoorgebouwen reeds zijn getransformeerd naar starterswoningen. Rax Finance heeft de financiering verstrekt vooruitlopend op afronding van de RO procedure en stelt daarmee aanvullende liquiditeiten ter beschikking in de vorm van een overbruggingsfinanciering.

De voorgenomen transformatie past in de woonvisie van de gemeente Zoeterwoude. Na afronding van de transformatie van de twee door Kapel Middelstegracht BV te herontwikkelen objecten, zijn alle vier voormalige kantoren aan de Kopperwetering getransformeerd naar starterswoningen. De locatie ligt op 10 fietsminuten van het centrum van Leiden en de Rijksuniversiteit Leiden. Bij het ontwerp van de herontwikkeling is op stedenbouwkundig niveau aansluiting gezocht bij de lintbebouwing aan de Hoge Rijndijk, zodat het project goed wordt ingepast in de huidige woonomgeving.

Rax Finance stelt de ontwikkelaar met deze financiering in staat om na de RO procedure aan te vangen met de verbouwingswerkzaamheden. Na realisatie van de transformatie zullen er twee woongebouwen zijn gerealiseerd met respectievelijk 36 en 24 starterswoningen voorzien van het hoogst haalbare A++ energie-label. De woningen worden voorbereid om gasloos aan te sluiten op het warmtenet afkomstig van de energiebron van overtollige warmte vanuit het Botlek gebied.

De financiering is tot stand gekomen door bemiddeling van Adelaer Financial Architects.

Meer weten over Rax Finance en onze financieringsmogelijkheden? Neem contact met ons op.

Interesse in onze manier van werken?

Ik wil graag advies

No image No image