Rax Finance

Rax Finance sluit geen sectoren uit maar levert maatwerkoplossingen voor financieringsvraagstukken in alle vastgoedsegmenten

4 november 2020

“Worrying is like walking around with an umbrella waiting for it to rain.” Veel marktpartijen waaronder banken maken zich ernstige zorgen over de impact van Corona op de economie en de vastgoedmarkt.

En terecht. Deze impact is enorm. Niet alleen door de verwachte economische krimp maar ook door structurele veranderingen in ons gedrag. Meer thuiswerken, meer online winkelen en minder reizen zijn trends die zich ook na deze crisis kunnen voortzetten. Daarnaast worden vastgoedbeleggingen gekenmerkt als laat cyclisch waardoor de daadwerkelijke impact op de waarde van vastgoed pas later echt zichtbaar zal zijn.

Vastgoedinvesteringen zijn kapitaalintensief en daardoor in veel gevallen grotendeels met vreemd vermogen gefinancierd. De beschikbaarheid van vreemd vermogen is dan ook essentieel voor een goed functionerende vastgoedmarkt. Wij merken dat het aan beschikbaarheid ontbreekt in de voor deze crisis gevoelige segmenten van de vastgoedmarkt (met name kantoren, winkels en horeca). Dat is een extra risico voor de vastgoedmarkt.

Alleen investeringen in woningen lijken nog bancair gefinancierd te kunnen worden. Terwijl woningen ook gevoelig zijn voor het verloop van de conjunctuur: tussen 2008 en 2013 daalde de waarde van woningen gemiddeld 25%. De invloed van het vraagoverschot (daar was toen – net als nu – ook sprake van) werd toen ruimschoots tenietgedaan door gebrek aan consumenten-vertrouwen en de slechte wereldwijde economie. De huidige vooruitzichten zijn niet veel beter dan in 2008, dus waarom zou de waarde van woningen nu wel stabiel zijn? Andersom geldt dat voor winkelvastgoed. Kijk bijvoorbeeld naar Unibail Rodamco Westfield: de intrinsieke waarde per aandeel bedraagt EUR 182 terwijl de huidige koers op EUR 34 staat. Een correctie op de waarde van winkelvastgoed is begrijpelijk maar deze afwaardering door de markt lijkt niet gebaseerd op rationalisme maar op sentiment. Sectorale uitsluiting lijkt misschien veilig maar staat niet per definitie garant voor goed risk management.

Banken maken zich zorgen en houden de spreekwoordelijke paraplu omhoog. De metafoor vertelt wat banken daarmee doen als het echt gaat regenen. Rax Finance doet het anders en heeft een meer genuanceerde blik op de impact van deze Corona crisis ten aanzien van het verantwoord financieren van vastgoed. Niet alle woningen zijn zonder risico’s te financieren en veel winkels, hotels en kantoren zijn prima financierbaar ondanks het segment waarin zij zijn ingedeeld. Door de uitgebreide vastgoed- en financieringskennis waarover Rax Finance beschikt, kijkt Rax Finance niet naar het sectorrisico maar juist naar de individuele propositie waarbij vastgoed, debiteur en ondernemingsplan gezamenlijk bepalend zijn. Zo hebben wij in deze crisis reeds diverse financieringen van hotels, kantoren en winkels verstrekt. Met name voor kortlopende financieringen heeft Rax Finance uitstekende maatwerkoplossingen, die ook nog eens snel uitgevoerd kunnen worden.

Meer weten? Bekijk onze website of neem contact met ons op via 020-5754645.

Interesse in onze manier van werken?

Ik wil graag advies

No image No image