Rax Finance

Rax Finance heeft voor meer dan EUR 100 miljoen aan vastgoedfinancieringen verstrekt

13 april 2021

Rax Finance heeft voor meer dan EUR 100 miljoen aan vastgoedfinancieringen verstrekt

Sinds de start van haar High Yield Fund in januari 2020 heeft Rax Finance inmiddels voor meer dan EUR 100 miljoen aan financieringen verstrekt. Rax Finance is opgericht vanuit de visie dat vastgoed financieren sneller en makkelijker kan. Dat is inmiddels in de praktijk gebracht. Rax Finance heeft haar positie als professionele aanbieder van vastgoedfinancieringen in deze korte periode stevig neergezet en er is ruimte om de leningportefeuille fors uit te breiden.

{: width=“306” height=“202”}

Belangrijke invulling financieringsbehoefte

In onze recente blog{: target="_blank" rel=“noopener”} hebben wij al uitgebreid stil gestaan bij de beperkte bancaire financieringsmogelijkheden. Inmiddels zijn diverse alternatieve aanbieders van vastgoedfinancieringen in de Nederlandse markt actief in het gat dat de banken laten vallen. Deze ontwikkeling zal zich verder doorzetten. Angelsaksische landen gingen Nederland voor; in deze landen wordt meer dan de helft van de vastgoedfinancieringen verstrekt door zogenaamde alternative lenders. Het belang hiervan is groot: investeringen in vastgoed dat moeilijk financierbaar is zullen uitblijven terwijl investeringen daarin juist zeer relevant zijn voor de vastgoedmarkt en onze economie. Een goed voorbeeld is winkelvastgoed. Hier spelen grote uitdagingen. Het structurele overschot aan winkels is door Corona extra zichtbaar geworden. Transformatie en herbestemming zijn essentieel voor een goede leefomgeving maar dergelijke investeringen zijn kapitaalintensief. Externe financiering is vaak noodzakelijk maar nauwelijks beschikbaar. Rax Finance biedt uitkomst en heeft voor dergelijke investeringen al diverse maatwerkoplossingen geboden.

Financieringsmogelijkheden

De leningportefeuille bestaat uit financieringen van winkelcentra, kantoor- en bedrijfspanden, grondposities, hotels en te transformeren vastgoed. Rax Finance heeft mogelijkheden voor projectfinancieringen met een looptijd tot drie jaar en voor beleggingsfinancieringen tussen drie en zeven jaar. De projectfinancieringen worden verstrekt vanaf EUR 1 miljoen vanuit het door Rax Finance beheerde High Yield Fund I. Rax Finance is volledig gemandateerd en kan daardoor snel en adequaat het gehele acceptatie- en verstrekkingsproces doorlopen. Beleggingsfinancieringen worden verstrekt vanaf EUR 5 miljoen, in samenwerking met institutionele financiële instellingen.

Snelheid en voorspelbaarheid

Een financiering aanvragen bij Rax Finance gaat snel, makkelijk en persoonlijk. Geen ingewikkelde procedures en lange tijd van onzekerheid, maar snel duidelijkheid en een vakkundige en pragmatische afwikkeling. Door de achtergrond van de initiatiefnemers is Rax Finance in staat om, veel beter dan een bank, een project op waarde te schatten en zo op korte termijn een passende financiering mogelijk te maken. Ook na het verstrekken van de lening is Rax Finance een voorspelbare en betrouwbare partner.

Ambities en verdere groei

De professionele aanpak in combinatie met de efficiënte en effectieve processen heeft geleid tot de snelle en gezonde groei van de leningportefeuille en tot een solide basis van klanten en intermediairs. De organisatie is ingericht op verdere groei, voldoet aan alle AFM eisen en heeft een volwaardige governance. Daardoor is de dienstverlening schaalbaar zonder concessies te doen aan snelheid en kwaliteit. Er is hier zowel organisatorisch als op funding gebied ruimte hiervoor. Rax Finance heeft de ambitie om de portefeuille in 2021 verder te laten groeien en heeft er alle vertrouwen in dat de volgende EUR 100 miljoen aan financieringen dit jaar nog verstrekt zullen zijn.

Wij zijn open voor nieuwe financieringen!

Interesse in onze manier van werken?

Ik wil graag advies

No image No image