Rax Finance

Rax Finance herfinanciert twee value add kantoorpanden in Utrecht en Hilversum

31 december 2021

Rax Finance herfinanciert twee value add kantoorpanden in Utrecht en Hilversum

Voor een private vastgoedontwikkelaar heeft Rax Finance twee kantoorpanden geherfinancierd. De kantoorpanden zijn gelegen in Hilversum nabij het station en in Utrecht Kanaleneiland. Op termijn kunnen deze objecten getransformeerd worden naar woningen; tot die tijd worden ze als belegging aangehouden en verduurzaamd.

Voor beide objecten geldt dat er aanzienlijke ruimte is in het verbeteren van de verhuursituatie, waardoor deze objecten op dit moment niet voor een reguliere bancaire financiering in aanmerking komen. Door de financiering die Rax Finance verstrekt is de ontwikkelaar in staat liquide middelen vrij te maken voor overige investeringen. Na het upgraden van de objecten en het invullen van de leegstand, kunnen de objecten met een bancaire lening geherfinancierd worden. De hoofdsom bedraagt EUR 5.500.000,- waarvan een deel beschikbaar is voor verduurzaming.

Rax Finance biedt onder meer financieringsoplossingen voor objecten waaraan waarde toegevoegd kan worden met betrekking tot verduurzaming, herbestemming, transformatie en invulling van leegstand. Ook het vrijmaken van in vastgoed geïnvesteerde liquide middelen behoort tot de mogelijkheden.

Meer weten over Rax Finance en onze financieringsmogelijkheden? Neem contact met ons op of bezoek onze website: www.raxfinance.nl.

Interesse in onze manier van werken?

Ik wil graag advies

No image No image